Author: admin

Kada se iz Gradiške krene prema Srpcu, poslije nekoliko kilometara nailazimo na selo Krajišnik. Smješteno u plodne lijevčanske ravnice i „ušoreno“ kućama sa obe strane puta, iza čijih se dvorišta nalaze brojna imanja, pomenuto selo čuva priču o svom nastanku. Naime, selo Krajišnik je poslije...